Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Het huurprijzenrecht bij woonruimtes kent twee regimes, namelijk het gereguleerde segment en het liberale segment. De wet kent een puntensysteem waarbij aan woningen punten worden toegekend voor de grootte van de woning, de ligging, etc. Als deze punten bij elkaar opgeteld een waarde onder de € 763,47 vertegenwoordigen is de huur gereguleerd.  Dan kan de huurder de huur bij de huurcommissie laten toetsen aan het puntensysteem. Bijvoorbeeld: de aanvangshuur is € 650,-. De huurder verzoekt de huurcommissie de huur te onderzoeken. Conform het puntensysteem is de huurprijs € 425,-. Dan zal de huurcommissie de huurprijs naar beneden aanpassen.

Dit geldt niet voor huurprijzen boven de € 763,47 (volgens het puntensysteem). Als de huur bijvoorbeeld € 950,- betreft volgens het puntensysteem, kan de verhuurder dus ook een huur van € 1.200,- vragen. Althans, dat is de situatie nu. Door de enorme woningkrapte, schieten de huurprijzen voor middeninkomens omhoog. Vooral in de randstad zijn huren van € 1.400,- of (veel) meer voor relatief kleine woningen gebruikelijk. Om woningen betaalbaar te houden voor middeninkomens (die geen recht hebben op huursubsidie) is de wetgever van plan de liberalisatiegrens te verleggen naar € 1.250,- vanaf 2024. Dit heeft grote gevolgen voor zowel huurders als verhuurders. Huurders kunnen immers in veel gevallen dan een veel lagere huurprijs afdwingen dan de huurprijs die de huurcommissie heeft bepaald.