Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kan iemand zijn kinderen en partner onterven? Hoe onterf je iemand? Wat houdt onterven precies in? Hieronder zal op voornoemde vragen worden ingegaan.

Testament

In Nederland bestaat de mogelijkheid om de partner en/of het kind te onterven. Dat gebeurt middels het laten opstellen van een testament bij een notaris, waarin bepaald wordt dat de partner en/of het kind niet als erfgenaam worden aangemerkt. Dit is ook de enige mogelijkheid om iemand te onterven, het dient altijd te gebeuren middels het laten opstellen van een testament bij de notaris. Hiervan hoeft u de partner en/of het kind overigens niet van op de hoogte te stellen. Het kan dus zo zijn dat zij pas na het overlijden van hun ouder erachter komen dat ze onterfd zijn.

Onterven kind

Wanneer een kind middels een testament onterfd wordt, betekent dat niet dat het kind in zijn geheel geen aanspraak meer kan maken op de nalatenschap. In Nederland heeft een kind altijd recht op een deel van de nalatenschap, dit wordt de legitieme portie genoemd. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind ontvangt als er geen testament zou zijn opgemaakt en de wettelijke regeling van toepassing zou zijn. De legitieme portie kan overigens pas door het kind worden opgeëist wanneer de langstlevende ouder is overleden. De kans bestaat dus dat de legitieme portie op dat moment is verdwenen en er niets overblijft voor het onterfde kind.

Onterven partner

Wanneer een partner middels een testament onterfd wordt, betekent dat ook daadwerkelijk dat de partner nergens recht op heeft betreffende de nalatenschap. Een partner heeft namelijk geen recht op een legitieme portie. De partner heeft wel andere rechten. Zo kan de partner – wanneer dit noodzakelijk is – aanspraak maken op vruchtgebruik van de woning en de meubelen voor een periode van zes maanden na overlijden. Deze regeling bestaat o.a. om ervoor te zorgen dat de langstlevende partner niet zomaar op straat kan komen te staan na het overlijden van zijn/haar partner.