Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

58 dagen lang deed een recherchebureau onderzoek, waarbij de vrouw 32 dagen is gezien bij de woning van haar nieuwe partner en 12 dagen is haar nieuwe partner bij haar woning gezien. Over 44 dagen is geconcludeerd dat zij de nacht samen doorbrachten. Voorts was de vrouw 6 dagen afwezig. 1 avond is zij naar huis gegaan, 1 dag was er een vermoeden dat haar nieuwe partner bij haar verbleef, maar dat kon niet met 100% zekerheid worden gezegd. Op de overige dagen werd alleen de auto van de vrouw dan wel haar nieuwe partner waargenomen in de woning van de ander, vaak laat in de avond en de aansluitende ochtend. Het Hof oordeelde in haar arrest (ECLI:NL:GHARL:2019:2341) dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de vrouw en haar nieuwe partner nagenoeg alle nachten samen doorbrachten. Daarnaast bleek genoegzaam dat zij nagenoeg in elkaars aanwezigheid verbleven en elkaars woning betraden door gebruik te maken van een eigen sleutel.

Een van de aspecten om aan te tonen dat er sprake is van samenleven als ware zijn gehuwd, is dat de betrokkenen voor elkaar zorgen en gemeenschappelijk of voor elkaar aanschaffen. Het Hof oordeelde dat hiervan sprake was op basis van het bovenstaande en dat gebleken is dat zij ook boodschappen voor elkaar deden.

De vrouw verdedigde zich door haar verweer te richten op het recherchebureau. Zij stelde dat er sprake was van een schending van het recherchebureau door zich niet aan de privacy gedragscode van de veiligheidsbranche te houden en het betreden van de detective van privégrond. Volgens de vrouw was er dus sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. De rechter overwoog dit, maar stelt uiteindelijk vast dat bij civiele procedures andere regels gelden dan bij strafrechtelijke procedures. De rechter vond het maatschappelijk belang om de waarheid boven water te krijgen zwaarder wegen. De conclusie was dat de man geen alimentatie meer hoefde te betalen en de vrouw een deel van de recherche kosten moest betalen, omdat van de vrouw in redelijkheid mocht worden verlangd, dat zij de man actief had geïnformeerd over haar samenleving met een ander.