Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Het komt zo nu en dan voor dat een verhuurder, vaak vanwege een huurachterstand van de huurder, voor eigen rechter speelt en zelfstandig de sloten van een woning vervangt, waardoor huurder de toegang tot het gehuurde onmogelijk wordt gemaakt. Mag dat? Het antwoord daarop is: absoluut niet!

Het hof werd recent diezelfde vraag gesteld, in een kwestie waarbij een huurder van een studentenkamer een fikse huurachterstand had opgelopen en verhuurder de sloten had vervangen. Huurder kon daardoor van het ene op het andere moment niet meer zijn kamer in en stapte naar de rechter.

Het hof oordeelde dat zelfs als er een huurachterstand is van een aantal maanden, dit niet rechtvaardigt dat verhuurder middels eigenrichting de sloten van de kamer vervangt en weigert het gehuurde verder ter beschikking te stellen aan huurder. Het hof geeft aan dat volgens dwingend recht een huurovereenkomst van woonruimte niet wegens een tekortkoming buitengerechtelijk ontbonden kan worden door de verhuurder.

Volgens het hof mag verhuurder dan ook geen beroep doen op zijn opschortingsrecht ten aanzien van zijn verplichting jegens huurder om het gehuurde ter beschikking te stellen. Verhuurder schiet namelijk zijn doel voorbij, wanneer huurder namelijk alsnog betaalt is het voor verhuurder onmogelijk om zijn verplichting om het gehuurde ter beschikking te stellen in het verleden, namelijk de tijd dat huurder geen toegang had, alsnog na te komen.

Hoe dient een verhuurder dan te handelen in gevallen waarin huurders een huurachterstand hebben opgelopen en verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden? Verhuurder dient zich via een ontbindingsverzoek te melden bij de rechtbank om de niet-betalende huurder te ontruimen en zijn huurachterstand te vorderen.