Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

De wet is streng als het gaat om tijdelijke verhuur. Als een tijdelijke verhuur wordt overeengekomen, mag dit slechts voor één huurperiode. Voor zelfstandige woonruimtes betreft deze periode maximaal twee jaar. En voorts mag bij tijdelijke verhuur geen opzegverbod voor de huurder worden opgenomen in de huurovereenkomst.

Deze regeling zou vanaf 1 januari 2022 verruimd worden. Een beperkt opzegverbod zou mogelijk worden en de maximale duur van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd zou worden opgerekt naar drie jaren (voor zelfstandige woonruimtes). Vlak voor de valreep is echter de stekker uit deze wetswijziging getrokken. Een reparatiewet is van kracht gegaan op 25 december 2021, die al deze verruimingen ongedaan maakt. Het huidige systeem blijft dus ongewijzigd. Huur voor bepaalde tijd geldt voor maximaal twee jaar (5 jaar voor onzelfstandige woonruimtes) en gedurende die periode is geen opzegging mogelijk.