Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Op grond van artikel 1:253a BW kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag op verzoek van de ouders of één van hen aan de rechter worden voorgelegd. De man wenst met zijn kinderen naar Portugal te gaan, net nadat het reisadvies voor Portugal is aangepast. Het reisadvies is van geel naar oranje gegaan voor de regio’s Porto en Lissabon. Dit betekent dat reizen naar deze regio’s alleen is toegestaan indien dit noodzakelijk is. De vrouw weigert de man toestemming te verlenen om met de kinderen naar Portugal te gaan.

De man voert op zijn beurt het verweer dat het slechts om een advies gaat, het een hoogstnodig familiebezoek betreft aan familie verspreid over Portugal en zijn familie niet in de drukke stedelijke regio’s woont die getroffen zijn door een toegenomen verspreiding van het coronavirus.

Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat op dit moment vervangende toestemming alleen kan worden gegeven wanneer de reis van de man met de kinderen als noodzakelijk bestempeld kan worden. Het Hof oordeelt dat de omstandigheden welke de man aanvoert niet als noodzakelijk kunnen worden bestempeld; ook al bevindt de man zich met de kinderen in geel gebied. Hij landt met de kinderen in Lissabon; welk gebied oranje is. Het Hof heeft begrip voor de man zijn wens om met de kinderen naar Portugal te gaan, maar zij is van mening dat reizen in de huidige situatie en onder de geschetste omstandigheden niet verantwoord is en daarmee strijdig is met het belang van de kinderen en het algemeen belang.

De man kan dus niet met zijn kinderen naar Portugal. De Rechtbank geeft dus geen toestemming om met kinderen te reizen naar oranje gebieden. Er zou gezien het bovenstaande gesteld kunnen worden dat de Rechtbank ook geen toestemming verleend om te reizen naar gele gebieden, als je daardoor in de buurt komt van op land in een oranje gebied.